Eco Life

  • Eco Life

Organik Tekstil Nedir?
‘yeşil bir dünya için’
Tarım sürecinde organik olarak yetiştirilmiş elyafların tekstil sektöründe ilgili standartlara göre işleme alınması ile organik tekstil sektörü doğmuştur.
GOTS sertifikasyonu organik olarak yetiştirilmiş, sertifikalı organik elyaf kullanıma ek olarak GOTS’ un işleme /üretim standartlarını da kapsar.
Global Organik Tekstil Standardı (GOTS); Organik Tekstil İşleme alanında faaliyet gösteren önde gelen standart birliklerin ortak bir çalışmasıdır..
Yeşil bir çevrenin, insan sağlığının öneminin bilincinde olan Tan tekstil, GOTS belgesine ve ürünlerinde kimyasal boya ve madde kullanmadığını belgeleyen ‘OEKO –Tex Standart 100 ‘ belgesine de sahiptir.
Organik Kumaş Nedir?
Organik ürünler, yetiştirilme süreçlerinde herhangi bir kimyasal kökenli madde ile takviye edilmediklerinden dolayı insan sağlığını, bu yönüyle tehdit etmeyen ürünlerdir. Normal koşullarda üretilen tekstil ürünlerinin ise; üretilmeleri, kullanılmaları ve yok edilmeleri esnasında çevre ve insana zarar verme ihtimali her zaman vardır.
Organik kumaş üretiminin hiçbir aşamasında tarım ilacı ve gübre kullanmadan üretilen kumaşlar, insan sağlığına zararsızdır. Kimyasal atıktan uzak olan bu kumaş üretimi çevreye dosttur. 
Organik Pamuk Nedir?
Organik pamuk ya da organik olarak yetiştirilmiş pamuk, toksik yahut kalıcı mahiyette böcek ilacı ve gübre kullanılmadan, lağım suyu karışmadan temiz su ile sulanarak, radyasyon ve genetik mühendisliği uygulamaları yapılmadan yetiştirilmiş pamuktur.
Mahsul içerisinde GDO (genetik olarak modifiye edilmiş organizma) ve türevleri bulunmaz.
Organik pamuk ve diğer bütün organik tarım uygulamaları ilk önce doğal ekolojik dengeyi korur..
Tarım işçileri, soluma ve deri yolu ile maruz kaldıkları toksik etkilerden ve hastalıklarından korunur.
Su, enerji ve kimyasal kullanımı denetim altında tutularak minimize edilir.
Atık sular belirtilen limitlere göre arıtıldıktan sonra pH 6-9 ve su sıcaklığı 40 C ‘nin altında olacak şekilde yüzey sularına akıtılır.  Böylece su kaynaklarında canlılık korunur.
Organik pamuk, üzerinde insan sağlığına zararlı maddeleri taşımaz. Organik tarım yöntemleri ile sağlanan bu fayda, iplik, kumaş ve giysi yapım süreçlerinde de organik standartlara uygun imalat yapılarak tüketiciye kadar bozulmadan aktarılır.
Neden Organik Pamuk?
Pamuk, yetiştirilmesi sırasında pestisid, insektisid, fungisid, herbisid, defolyant… gibi çeşitli kimyasal maddelerin (zirai mücadele ilaçlarının) yüksek miktarlarda kullanıldığı bir bitkidir. 2003 yılında pamuk ziraatında 25.000 ton pestisid kullanılmıştır. Bu da dünyada tarımda kullanılan toplam kimyasal pestisid miktarının % 10’undan fazlasını oluşturmaktadır. İnsektisid kullanımında durum daha da vahim olup, tarımda kullanılan toplam kimyasal insektisidin % 25’i pamuk yetiştirmede kullanılmaktadır. Halbuki pamuk üretimi, Dünyadaki toplam zirai üretimin % 3’ünden bile daha azını oluşturmaktadır.
Tarımda kullanılan ziraî mücadele ilaçlarının sadece % 0,1’i mücadele edilen zararlılara ulaşmakta, geri kalan % 99,9’ı toprağa, suya ve havaya karışmaktadır. Yani ne yazık ki doğal ve hijyenik bir lif olan pamuk liflerinin ziraatı hiç de çevre dostu değildir, hatta tam bir çevre zararlısıdır.
Organik pamuk yetiştirilirken hiçbir şekilde kimyasal pestisid, insektisid, fungusid, herbisid, defolyant ve sun’i gübre kullanılmamaktadır. Doğal hayvan gübresi, yeşil gübre ve doğal (biyolojik) zirai ilaçların kullanımı serbesttir.
Organik pamuktan yapılan giysiler bileşenlerinin doğası itibari ile daha uzun süre dayanmaktadırlar. Konvansiyonel yollarla üretilen pamuk ise pamuğun yetiştirilme, işlenme ve boyama aşamalarında maruz kaldığı kimyasallar nedeni ile güçsüzleşir ve tüm bu kimyasallar elyafa zarar vererek daha zayıf bir pamuk ürününün ortaya çıkmasına sebep olur. Organik pamuk, konvansiyonel pamuğa göre daha yumuşak ve daha kalın bir pamuk olup; kullanımı ve yıkaması daha kolaydır.
Dünyada Ne Miktarda Organik Pamuk Yetiştirilmektedir?
2000-2001 yıllarında; İngiltere Haşereyle Mücadele ve Organik Ticaret Birliklerinden alınan verilere göre; uluslar arası üretim 12 ülkede yaklaşık olarak 6368 metrik tondu. (14 milyon pounddan ya da 29248 balyadan biraz fazla) Bu, dünya çapındaki pamuk üretiminin %0,03′ünü temsil etmektedir. Türkiye ve ABD organik pamuk üretiminde başı çekerlerken, bu ülkeleri Hindistan, Peru , Uganda, Tanzanya, Mısır, Senegal, İsrail, Yunanistan, Benin ve Brezilya takip etmektedir.

Sertifikalı Organik ne anlama gelmektedir?

Sertifikalı organik; pamuğun bağımsız ya da özel organizasyonlar tarafından belirlenen katı standartlara göre yetiştirildiği anlamına gelmektedir. Sertifikasyon, tarım alanlarının ve işleme faaliyetlerinin denetimini, detaylı kayıt tutulmasını ve yetiştiricilerin standartlara uygun olarak hareket ettiğinin garanti altına alınması için toprağın ve suyun periyodik olarak test edilmesini kapsar.;

Organik pamuk üretiminin belgelendirilmesi; meydana getirilen ürünün güvenilirliğini arttırırken alıcının ürünün organik olduğundan emin olmasına yardımcı olur.

2006 yılından önce, belgelendirme program ve standartları; temelde aynı konseptler bulunmasına karşın, bölgesel farklılıklara göre çeşitlendirilmekteydi. Son zamanlarda Küresel Organik Tekstil Standartları; bu konuda çalışan uluslar arası bir çalışma grubu tarafından şekillendirilmiş ve her sertifikasyon organizasyonu, organik tekstil üretiminin kontrol ve denetimi için aynı standartları kullanmaya başlamıştır. (GOTS- Global Organik Tekstil Standartları)

Standartların Amacı

Standartların amacı, çiğ ürünlerin hasatından etiketlemeye kadar, çevresel ve sosyal üretim sorumluluğu dahilinde, tüketiciye garanti sağlamak amacıyla tekstil ürününün organik olma durumunu garanti altına almak için gerekli olacak gereksinimleri tanımlamaktır.

Etiket Sınıflandırması

Standartların gerektirdiği tüm zorunlu kriterlere uygun olarak imal edilen nihai ürünler ”Global Organik Tekstil Standardı” ile etiketlenirler. Bunun yanı sıra standartlar iki etiketlendirme derecesine ayrılırlar.

1 – Organik ya da Organik Dönüşümlü

Elyafın %95 ya da daha fazlasının organik ya da organik dönüşümlü olarak sertifikalandırılması gerekmektedir. Kalan %5 lik kısmı sentetik yada iyileştirilmiş elyaf olarak tanımlanan elyaf türlerini içerebilen organik olmayan elyaf ile dengelenir.

2 – x % Organik ya da x %Organik Dönüşümlü

Elyafın %75-%95′lik kısmının ya da daha fazlasının organik ya da organik dönüşümlü olarak sertifikalandırılması gerekmektedir. Kalan yaklaşık %30′luk kısım organik olmayan elyaf ile dengelenebilir. İyileştirilmiş ve sentetik elyafların limiti %10′dur. (ABD’de %25).

Önemli ölçütler:

Organik Standartlar

1. %100 organik pamuk : %100 organik olarak üretilmiş pamuk içermelidir.
2. Organik pamuk : %95 organik olarak üretilmiş pamuk içermelidir.
3. Organik pamuk ile yapılmış : en az % 70 organik olarak üretilmiş pamuk üretilmelidir.
4. %_ organik pamuk : belirtilen yüzde kadar pamuk içermelidir.